03136280102
آدرس:

اصفهان،خیابان محتشم کاشانی،روبروی فضای سبز جلفا،پلاک 114جستجوی دوره بر اساس :

ارف

نام استاد : ندا بيرجندي

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف خصوصی

نام استاد : آزاده قنبری

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 4

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف خصوصی

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف خصوصی

نام استاد : روشان باطنی

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 10

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف خصوصی

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف گروهي

نام استاد : آرزو اشجع

گروه : موسيقي

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف گروهي

روز های تشکیل : 
   
خروج

پيانو

نام استاد : نسيم هوايي

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پيانو

روز های تشکیل : 
   
خروج

پيانو

نام استاد : شیما بدیهی

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 4

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پيانو

روز های تشکیل : 
   
خروج

پيانو/كيبورد

نام استاد : محمد رضا قمي نژاد

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پيانو/كيبورد

روز های تشکیل : 
   
خروج

پيانو/گيتار

نام استاد : وحيد ضرابي

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پيانو/گيتار

روز های تشکیل : 
   
خروج

تار/سه تار

نام استاد : كيانوش عشيق

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تار/سه تار

روز های تشکیل : 
   
خروج

تار/سه تار

نام استاد : مجتبی دهقانی

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تار/سه تار

روز های تشکیل : 
   
خروج

تار-سه تار-دیوا ...

نام استاد : مریم حاجی مالیان

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تار-سه تار-دیوا ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

تنبور

نام استاد : مینو راداحمدی

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : -1

ظرفیت باقیمانده : 20

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تنبور

روز های تشکیل : 
   
خروج
قبلی 1 2 3 4 بعدی 

ارتباط با ما