03136280102
آدرس:

اصفهان،خیابان محتشم کاشانی،روبروی فضای سبز جلفا،پلاک 114جستجوی دوره بر اساس :

ارف

نام استاد : ندا بيرجندي

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف خصوصي

نام استاد : مژگان زماني

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف خصوصي

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف گروهي

نام استاد : مژگان زماني

گروه : موسيقي

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : -44

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف گروهي

روز های تشکیل : 
   
خروج

ارف گروهي

نام استاد : آرزو اشجع

گروه : موسيقي

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : ارف گروهي

روز های تشکیل : 
   
خروج

پيانو

نام استاد : نسيم هوايي

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پيانو

روز های تشکیل : 
   
خروج

پيانو/كيبورد

نام استاد : محمد رضا قمي نژاد

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پيانو/كيبورد

روز های تشکیل : 
   
خروج

پيانو/گيتار

نام استاد : وحيد ضرابي

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پيانو/گيتار

روز های تشکیل : 
   
خروج

تار

نام استاد : علیرضا رحیمیان

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 4

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تار

روز های تشکیل : 
   
خروج

تار/سه تار

نام استاد : مجتبی دهقان

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تار/سه تار

روز های تشکیل : 
   
خروج

تار/سه تار

نام استاد : كيانوش عشيق

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تار/سه تار

روز های تشکیل : 
   
خروج

تار-سه تار-دیوا ...

نام استاد : مریم حاجی مالیان

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تار-سه تار-دیوا ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

تنبک

نام استاد : همایون جهانشاهی

گروه : موسيقي

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 8

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تنبک

روز های تشکیل : 
   
خروج
قبلی 1 2 3 بعدی 

ارتباط با ما