مشاهده برچسب

قانون

0

قانون

قانون سازی است متعلق به خانوادهٔ قدیمی سیتار  (Cythare)، که در سده‌های میانه تحت عنوان Canon یا miocanon به اروپا برده شد. این ساز دارای یک جعبهٔ

برگشت به بالا Copyright © 2014 - نوای هزاردستان. All rights reserved. موسسه فرهنگی هنری نوای هزاردستان
پشتیبانی وبگاه 09384474056