مشاهده برچسب

حسين گلشني

0

حسین گلشنی

مدیر مسئول بخش تجسمی موسسه میزان تحصیلات: لیسانس شیمی، فوق لیسانس مهندسی بهسازی محیط  درجه هنری: فوق ممتاز (اخذ مدرک ممتاز در سال  1364) نام

برگشت به بالا Copyright © 2014 - نوای هزاردستان. All rights reserved. موسسه فرهنگی هنری نوای هزاردستان
پشتیبانی وبگاه 09384474056