مشاهده برچسب

تنبک

0

تنبک

 تُمبَک(تنبک، دمبک، دنبک یا ضَرب) یکی از سازهاي كوبه اي ایرانی است. این ساز پوستی، از نظر  سازشناسي جزء طبل‌های جام‌شکل محسوب می‌شود که از

برگشت به بالا Copyright © 2014 - نوای هزاردستان. All rights reserved. موسسه فرهنگی هنری نوای هزاردستان
پشتیبانی وبگاه 09384474056