مشاهده برچسب

ابوا

0

ابوا

 سازی است از خانواده آلات موسیقی بادی چوبی دو زبانه ای ، از رده سورنای كه فرانسویها به آن ابوا ( hautbois ) وانگلیسیها ابو

برگشت به بالا Copyright © 2014 - نوای هزاردستان. All rights reserved. موسسه فرهنگی هنری نوای هزاردستان
پشتیبانی وبگاه 09384474056