فرانسوی ها آن را “هورن آلمانی” می نامیدند، آلمانی ها نام “شیپور شکار” را به کار می بردند و انگلیسی ها نیز این ساز را به نام “هورن فرانسوی” می شناختند. در سال ۱۹۶۰ انجمن بین المللی هورن، نام رسمی این ساز را “هورن horn ” اعلام نمود.در حال حاضر نیز اغلب موسیقی دانان این ساز را “هورن” می نامند.

مشخصات کلی سازهورن سازی مخروطی شکل شبیه به کورنت و ساکس هورن (نوعی شیپور برنجی) است، برخلاف ترومپت و ترومبون که استوانه ای شکل هستند، هورن مخروطی شکل است و قطر ثابتی ندارد. اغلب سازهای برنجی سوپاپ دار، از سوپاپ متحرک (پیستونی) استفاده می کنند، اما در هورن های مدرن، سوپاپ های چرخنده به کار می رود؛ هر چند در نمونه های قدیمی تر این ساز که در استرالیا و فرانسه وجود دارند، کماکان از پیستون استفاده می شود.

هر سوپاپ در اندازه طول لوله ساز تاثیر دارد و نتیجتا تغییر نت نیز ایجاد می کند. در عین حال از تغییر طول ساز جهت کوک کردن آن نیز استفاده می شود. طول لوله هورن های دوبل مدرن که امروزه به کار گرفته می شوند، در مجموع به ۲۱ فوت معادل ۶٫۴ متر می رسد.

در مقایسه با سازهای برنجی دیگری که در ارکستر به کار می روند، عموما هورن یک اکتاو بالاتر از بقیه سازهای هم ردیف خود است، سرساز یا دهنی کوچک این ساز در این امر بی تاثیر نیست. معمولا هورن را با فاصله یک پنجم پایین تر نسبت به نت نوشته شده اجرا می کنند، محدوده صدای ساز از نت Bb زیر کلید فا شروع می شود و تا نت F بالای کلید سل ادامه می یابد. هرچند در اجراهای کلاسیک معمولا از همین محدوده استفاده می شود، اما تعداد کثیری از نوازندگان نت های بسیار دیگری خارج از این محدوده را نیز استفاده می کنند، چه نت های بالاتر و چه پایین تر.

کُر یا هورن یا فرنچ هورن نامهای سازی است از خانواده سازهای بادی برنجي. این ساز در سال ۱۶۵۰ میلادی در فرانسه از روی شیپور شکار ساخته شد. بههمین دلیل در کشورهای انگلیسی زبان به فرنچ هورن (شیپور فرانسوی) معروف است، اگر چه بیشتر نوازندگان آن را فقط هورن مینامند. خود فرانسویها به آن کُر میگویند.

این ساز از لولهای نسبتاً طولانی درست میشود که برای سادگی دست گرفتن و نواختن آن را به صورت مارپیچ خم میکنند.کلیدهائی برای کوتاه و بلند کردن طول لوله نیز روی آن نصب شدهاست.قطر لوله این ساز مانند کورنت یا ساکسوفون بهتدریج گشاد میشود، یعنی لوله آن در نزدیک دهنی باریک است و به طرف انتهای ساز گشادتر میشود.جز ساز های انتقالی محسوب می شود .رایج ترین نوع هورن هورن فا می باشد که یک پنجم درست (3/5پرده) بم تر از نت نوشته صده صدا می دهد .

نت این ساز را با کلید فا حط چهارم (اصوات منطقه بم این ساز) و کلید سل (اصوات منطقه زیر این ساز) می نویسند.

 

 Horn