محمدرضا قمي نژاد متولد1352

آغاز فعاليت هنري از سال 1364 با نوازندگي كيبورد(به صورت خودآموز)(دارنده 33 لوح يادبود وديپلم افتخار)

سوابق هنري:آهنگسازي و نوازندگي براي تئاتر دانشجويان تربيت معلم وگروههاي هنري آزاد از سال 1371 تا1378

آهنگسازي و نوازندگي در گروههاي موسيقي شباهنگ. پژواك .سايه. حق جويان

وديگر گروههاي موسيقي شهر اصفهان از سال 1378 تا 1383

اجراي تكنوازي هاي پژوهشي براي كيبورد و پيانو از سال 1381 تا كنون

روزهای کلاس :شنبه ها و سه شنبه ها بعداز ظهر

جمعه ها صبح

محمدرضا قمی نژاد

محمدرضا قمی نژاد