شروع به کار سایت موسسه فرهنگی هنری نوای هزاردستان!

این نگارش ازسایت با افتخار مزیّن به نام استاد گرانقدر موسیقی ایران، «علی تجویدی» است. سعی ما بر این است که تمام اخبار و اطلاعات همچنین آموزش های مختلف از این طریق در اختیار شما عزیزان قرار بگیرد.